DiLTET

Dimarts, 19 de setembre de 2017 a les 00:00

El Dispositu Local de Transició Escola-Treball (DiLTET) és una eina que et pot ser útil en el teu trànsit de l'escola al món del treball.
Els professionals del DiLTET (informadors, orientadors, insertors laborals, educadors socials,...) t'ofereixen assessorament directe en totes les teves consultes per facilitar-te la pressa de decisions.
T'animen a fer-ne ús del DiLTET.

ON BUSCAR ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
SOBRE EL TEU ITINERARI PERSONAL

- Assessorament a joves de 15 a 20 anys.
- Informació i orientació sobre itineraris formatius.
- Acompanyament i seguiment en l'itinerari pactat.

EDUCACIÓ
AGENT D'ACOMPANYAMENT

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 14 hores. 
Responsable: Agent d'Acompanyament.
Adreça: Av. de la Unitat, 6 
Tel. 93 572 64 74, ext. 4102
A/e: educacio@montcada.org | xjane@montcada.org

ON BUSCAR INFORMACIÓ D'INTERÈS JUVENIL
- Sij A Prop: informació general als joves sobre ensenyament reglat i no reglat, beques, oposicions, sexe, turisme, oci, agenda, etc. adreçat a joves individuals, associacions i col·lectius juvenils.
- Assessoria de l'estudiant: Orientació i assessorament acadèmic, estudis, proves d'accés, beques, notes de tall, etc.
- Mostra d'ensenyament.
- Assessoria i orientació via internet
Facebook: A prop Montcada
Messenger: aprop@hotmail.es 
www.mirjove.cat 

JOVENTUT
SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL A PROP

Horari: Dimarts i dijous, de 17.30 a 20.30 hores.
Responsable: Informador/a juvenil 
Adreça: Espai jove Can Tauler. C. Balmes,16
Tel. 93 564 17 41
A/e: aprop@montcada.org 

PIDCES 
- Punt d'informació i dinamització presencial estable a l'institut, l'atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l'hora del pati.
Col·legi La Salle: dilluns.
Institut La Ferreria: dimarts.
Escola Ginesta: dimecres.
Institut La Ribera: dijous.
Institut Montserrat Miró: divendres.

ON BUSCAR ORIENTACIÓ SI ETS NOU VINGUT
- Servei d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria i prestacions.

INTEGRACIÓ, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
CONSTRUIR L'ENTORN
 
- Servei gratuït d'orientació i informació per a persones nouvingudes en temàtiques relacionades amb el coneixement de l'entorn i de la ciutat de Montcada i Reixac. 
- Xerrades informatives en grup sobre diferents temes, un cop al mes. 
- Tallers sobre aspectes vivencials referents al fet migratori.

Horari: Cal demanar cita prèvia
Responsable: Tècnic/a d'Integració
Adreça: Espai Cultural Kursaal. C. Masia, 39. Telèfon 93 564 71 83 (Can Sant Joan)

ON BUSCAR FEINA I ORIENTACIÓ LABORAL
- Assessorament individual
- Sessions grupals d'orientació
- Borsa de treball i formació
- Tècniques per fomentar les habilitats i aptituds: currículums, entrevistes laborals, test, punts forts...

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Adreça: C/ Alt de Sant Pere, 73
Tel. 935648505
A/e: promocioeconomica@montcada.org 

ON BUSCAR ASSESSORAMENT SOBRE PRESTACIONS, AJUDES...
- Servei d'acollida i seguiment per diferents demandes socials. - Tramitació d'ajuts i prestacions econòmiques.
- Orientació, assessorament i derivació a serveis especialitzats en funció del cas.
- Creació de grups de suport segons la situació personal.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.
Responsables: Educadors/es socials.
Adreces:
C. Dr. Buxó, 29. Telèfon: 93 575 34 30 (Montcada Centre)
Espai Cultural Kursaal. Masia, 39. Telèfon 93 445 18 89 (Can Sant Joan)
A/e: serveissocials@montcada.org

Darrera actualització: 19.09.2017 | 12:09