Targeta d'armes (4a categoria). Tipus A i B

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal vigent

Qui pot sol·licitar-ho:

Majors de 14 anys empadronats a Montcada i Reixac

Cal aportar:

 • Instància targeta d'armes (4a categoria). Tipus A i B

 • Fotocòpia del DNI, NIF, NIE, CIF o passaport del sol·licitant.
 • Certificat d'antecedents penals del sol·licitant.

  Per a sol·licitant menor d'edat, el certificat serà expedit a nom de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela. Aquest certificat es pot demanar al carrer Garcilaso, 123 de Barcelona (a prop de RENFE i METRO Sagrera), telèfon 933 513 364 / 933 494 180.

 • Certificat d'aptituds psicofísiques del sol·licitant.
 • Factura o albarà que acrediti la propietat i característiques de l'arma, indicant expressament, marca, model, tipus, categoria, calibre i número de sèrie.
 • Armes adquirides a particulars, document de compravenda, signada pel comprador i pel venedor.
 • Impresos de la targeta d'armes.
 • En el supòsit que el sol·licitant sigui un/una menor: autorització de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Darrera actualització: 31.07.2017 | 09:41