Regidoria de Serveis Socials i polítiques d'inclusió

SERVEIS SOCIALS

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte principal del serveis socials bàsics
L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i comunitària.
Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.
Igualment treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.
Els centres d'atenció social disposen d'educadors/es i treballadors/es socials. Aquests professionals valoraran la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

Funcions dels Centres de Serveis Socials:

  • Avaluar les situacions de necessitat.
  • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials.
  • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones i famílies.
  • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
  • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
  • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció grupal i comunitària.

Catàleg de serveis

POLÍTIQUES D'INCLUSIÓ

 

Darrera actualització: 22.03.2018 | 07:51